Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ
1. Εισαγωγή - Ορισμοί
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ. O ιστότοπος www.eshop.watertreatment.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Λέοντος Σοφού 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800732329  και Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@watertreatment.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310 543385.
Παρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις καθώς η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.eshop.watertreatment.gr διέπεται από αυτούς και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή τους, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Οι κάτωθι όροι χρήσης και πώλησης ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ.
Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι «εταιρία», «εμείς», «εμάς», «δικό μας», «μας» και οποιαδήποτε αναφορά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο αναφέρονται στην ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ.  Ο όρος «εσείς», «εσάς», «καταναλωτές»  και οποιαδήποτε αναφορά σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο για οποιαδήποτε χρήση. Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα πάσης φύσεως προϊόντα που θέτει προς πώληση η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν αυτά φέρουν ή όχι την επωνυμία της. 


2. Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς η εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του www.eshop.watertreatment.gr  σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Παρακαλείσθε, να ελέγχετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.eshop.watertreatment.gr  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους σας, αποδοχή των όρων αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει.
 
3.Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα
H ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρίσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4.Παραγγελίες. Υποβολή και Αποδοχή-Σύμβαση Πώλησης
4.1.  Οι παραγγελίες για τα προϊόντα θα γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.eshop.watertreatment.gr   Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αγορά ή παραγγελία με φυσική παρουσία σας σε κάποιο από τα καταστήματά μας που διαθέτουν τα προϊόντα μας δεν διέπεται από τους παρόντες όρους, αλλά από τους ισχύοντες όρους λιανικής πώλησης εκάστου καταστήματος.
            4.2. Αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ».  Κατόπιν θα λάβετε ένα  e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη του email επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από την εταιρεία.Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται ατόκως στο ακέραιο.
 
     4.3. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕθα ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα της για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος που παρουσιάζεται ως διαθέσιμο η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕθα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν με κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να ενημερώσει αφενός για την έλλειψη της διαθεσιμότητας και αφετέρου για την υλοποίηση της τυχόν υπόλοιπης παραγγελίας που δύναται να εκτελεστεί. Στην ανωτέρω περίπτωση ο πελάτης θα δύναται, αζημίως, να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία, ενώ σε περίπτωση επιθυμίας υλοποίησης της υπόλοιπης παραγγελίας αυτή θα εκτελεστεί κανονικά. 
     4.4. Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από τη μη εκτέλεση, την ακύρωση παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
       4.5. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕδιατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο τρόπος πληρωμής ή διαπιστωθεί τυχόν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.
      4.6. Από τη στιγμή που εκάστοτε παραγγελία ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί από την εταιρία μας δε δύναται να ακυρωθεί. 

5. Παράδοση και παραλαβή
            5.1 Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται ταχυδρομικά είτε με παραλαβή από το κατάστημα της  Συμεων Καραγκιόζης ΙΚΕ. Η ημέρα και ώρα παράδοσης συμφωνούνται κατόπιν συνεννόησης  με τη εκάστοτε Μεταφορική Εταιρεία. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου.
            5.2. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα προϊόντα στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες θα ενημερώνεστε εγκαίρως.
             5.3. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παράδοση προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την εταιρεία και εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.
             5.4. H κυριότητα των προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς μετά την παράδοσή τους σε εσάς.
            5.5  Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ  ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

6. Πολιτική Επιστροφών
             6.1 Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος δεν σας ικανοποιεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή του.
             6.2 Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕαποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων, στην αρχική τους κατάσταση και με πλήρη συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ θα επιστρέφει την αξία των επιστραφέντων προϊόντων εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την αποστολή των επιστρεφόμενων προϊόντων ή την επιστροφή των χρημάτων θα βαραίνουν αποκλειστικά εσάς. 
            6.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕεντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕμπορεί κατά την κρίση της να το επιδιορθώσει,  να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε την εταιρία εντός της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερών,  θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία και την καταλληλότητα των προϊόντων και δε δικαιούστε επιστροφή.
            6.4. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕθα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 14 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.
            6.5. Οι επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται πάντα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρία στο τηλέφωνο 2310 543385 και τα προϊόντα θα αποστέλλονται στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Λέοντος Σοφού 13, τ.κ. 546 26

7. Τιμές Προϊόντων και Όροι Πληρωμής
             7.1. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ μπορεί να αλλάξει την τιμή των προϊόντων κατά την απόλυτη κρίση της και ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.
            7.2. Εσείς θα χρεώνεστε με την τρέχουσα τιμή των προϊόντων όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα μας κατά τη στιγμή της παραγγελίας ενώ σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής ή αλλαγής τιμής που δεν έχει απεικονιστεί στην ιστοσελίδα τότε θα έχετε δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας και αναστροφής τυχόν χρεώσεων. 
            7.3. Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.
             7.4. Τα μεταφορικά έξοδα θα υπολογίζονται βάσει του συνολικού ποσού παραγγελίας, του όγκου και του βάρους τους, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Εξόδων Μεταφοράς:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
………….
              7.5. Η πληρωμή της παραγγελίας θα γίνεται αποκλειστικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Mέσω αντικαταβολής. Στην περίπτωση αυτή τυχόν έξοδα του μεταφορέα που αφορούν την αντικαταβολή θα βαραίνουν εσάς και θα αναφέρονται ρητά πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Με κατάθεση στον εξής τραπεζικό λογαριασμό: GR6901408470847002002010850. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας και η έναρξη της αποστολής θα γίνεται πάντα από την ημέρα παραλαβής του αντιγράφου κατάθεσης.
 Με τις πιστωτικές και χρεωστικές  κάρτες: Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
Με τη χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass
7.6 Ασφάλεια
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

8. Ευθύνη
            8.1. Σε ότι αφορά τα προϊόντα, η ευθύνη της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕείναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.
             8.2. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ δε θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου των διαφυγόντων κερδών, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

9. Προσωπικά Δεδομένα - Προστασία
            Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τηρεί απόλυτα την σχετική νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. H εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χαρακτηρίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα το όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλικία, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) που δηλώνετε στην ιστοσελίδα μας για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕδεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία και εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμείτε ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, δε σας ζητούμε να παράσχετε καμία πληροφορία. Αν όμως επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε περισσότερες ενέργειες και υπηρεσίες που τυχόν προσφέρει ο ιστότοπός μας, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες προσωπικές ή δημογραφικές πληροφορίες. Ως προσωπικές πληροφορίες θεωρούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά ή για να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας διαδικτυακά ή μη. Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται πάντα μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας η οποία όμως τεκμαίρεται αν μας την παράσχετε συνειδητά, με τη συμπλήρωση κάποιας από τις διαδικτυακές φόρμες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.
Αν μας παράσχετε τη διεύθυνση του e-mail σας και/ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση (είτε ως μέρος της γενικής εγγραφής στον ιστότοπό μας ή για ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο ή για μια συγκεκριμένη επικοινωνία), οι πληροφορίες επικοινωνίας που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για να σας στείλουμε το ενημερωτικό υλικό που ζητήσατε ή για την επικοινωνία μαζί σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους συναλλαγών ή διαχειριστικούς (π.χ. e-mail επιβεβαίωσης όταν αγοράζετε ένα προϊόν στο διαδίκτυο ή όταν δηλώνετε συμμετοχή σε ή αποσύρετε τη συμμετοχή σας από μια συγκεκριμένη εγγραφή ή ενέργεια), καθώς και για κάποιες ανακοινώσεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές ή δημογραφικές σας πληροφορίες για τις εσωτερικές μας δημογραφικές και διαφημιστικές μελέτες, ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς, να προσωποποιούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας.
Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε κάποια προσωπική πληροφορία όταν σας ζητείται, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποιες δραστηριότητες  και ίσως περιορίσετε τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παράσχουμε ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής.
Γενικά, διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Εννοείται ότι, αν επιθυμείτε να μη χρησιμοποιούμε πλέον τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παράσχουμε υπηρεσίες (π.χ. αποσύρετε το αίτημά σας να λαμβάνετε e-mails) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.  Παρακαλούμε, έχετε υπ’ όψιν ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα αρχεία μας, όσο χρειάζεται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να λύσουμε τυχόν αντιδικίες μεταξύ μας, να επιβάλουμε τους όρους των συμβάσεών μας και για παρόμοιους σκοπούς διαχείρισης των αρχείων μας.
Σε περίπτωση συγχώνευσης, μετατροπής, πώλησης ή απόκτησης μέρους ή ολόκληρης της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ από άλλη εταιρεία, ο αποκτών θα είχε πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που διατηρούσε η εταιρία, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών. 

10. Απόρρητο Συναλλαγών
        10.1. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από εσάς στη ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕθεωρούνται εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση αυτών μόνο στο αναγκαίο μέτρο και πάντα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι:
       10.2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση έκαστης ενέργειάς σας.
       10.3. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, χωρίς ειδική άδεια από εσάς εκτός αν αυτό επιβάλλει δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής που μας κοινοποιηθεί νομίμως.  Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕχρησιμοποιήσει τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της.
        10.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη λάθους.

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ιστοσελίδα www.eshop.watertreatment.gr  είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, το ηλεκτρονικό της κατάστημα και τα προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, προστατεύονται δε από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση από εσάς των Εμπορικών Σημάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι σε περίπτωση προσβολής ηΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕθα προστατεύσει άμεσα και με κάθε νόμιμο τρόπο όλα τα δικαιώματά της.
           
12. Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
            Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.Σας συνιστούμε να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις όλων των διαδικτυακών τόπων στους οποίους μεταφέρεστε και επισκέπτεστε.
           
13. Διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)
Η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές στο δίκτυο για την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο.  Ενδέχεται να κρατάμε αρχεία των διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ) για να (μεταξύ άλλων): (i) αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα, (ii) διατηρήσουμε τη διαδικτυακή προστασία και ασφάλεια, (iii) περιορίσουμε σε κάποιους χρήστες την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας και (iv) κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας.
           
14.Cookies
            Το www.eshop.watertreatment.gr  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ιστότοπών της και να κατανοήσει καλύτερα πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους ιστότοπούς της και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.eshop.watertreatment.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.eshop.watertreatment.gr
           
15. Ευθύνη

H ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες διαδικτυακές της υπηρεσίες να είναι απαλλαγμένες από σφάλματα ή ιούς, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία από την πλοήγηση και παροχή πληροφοριών εκ μέρους σας, βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό ή λογισμικό σας που σχετίζεται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκύψει από την πρόσβαση, χρήση ή διακοπή χρήσης αυτής.
           
16. Απαγορευμένες δραστηριότητες – Ευθύνη Χρήστη

Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕμπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων,
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες που δυσφημίζουν το όνομα της εταιρίας ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ,
Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην περιουσία της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕή την περιουσία άλλων προσώπων, και
Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου υλικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού για ή υλικού που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ ή τρίτων, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου υλικού.
           
17. Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των καταναλωτών. Για κάθε διαφορά που απορρέει από εν λόγω χρήση εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 
            Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο.

 
Όροι χρήσης