Πολιτική επιστροφών-ακύρωσης

Πολιτική Επιστροφών
             6.1 Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος δεν σας ικανοποιεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή του.
             6.2 Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕαποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων, στην αρχική τους κατάσταση και με πλήρη συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ θα επιστρέφει την αξία των επιστραφέντων προϊόντων εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την αποστολή των επιστρεφόμενων προϊόντων ή την επιστροφή των χρημάτων θα βαραίνουν αποκλειστικά εσάς. 
            6.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕεντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕμπορεί κατά την κρίση της να το επιδιορθώσει,  να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε την εταιρία εντός της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερών,  θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία και την καταλληλότητα των προϊόντων και δε δικαιούστε επιστροφή.
            6.4. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕθα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 14 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.
            6.5. Οι επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται πάντα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρία στο τηλέφωνο 2310 543385 και τα προϊόντα θα αποστέλλονται στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Λέοντος Σοφού, τ.κ. 546 26.
Πολιτική επιστροφών-ακύρωσης